Rainier Bowl

Salmon, edamame, green onion, jalapeño, spicy aioli, and masago.

Ingredients

  • Edamame
  • Green Onion
  • Jalapeño
  • Masago
  • Salmon
  • Spicy Aioli
2018-02-06T21:32:30+00:00